Korsikov Nikolai (Yaroslavl, Russia).
«St. Anastasia».
2006. Paper. Mixed technique. 50×40.