Sheboldaev Aleksei (Mosow, Russia).
«St. Anastasia».
2006. Plywood. Oil. 50×40.