Ferraiolli Elena (Rome, Italy).
«St. Anastasia».
2005. Etching. 20×10.