Poradovska-Verzler Eva Maria (Poland).
«Resurrection of St. Anastasia».
2005. Paper. Pastel. 37×57.